Curs valutar Universalbank S.A. in Moldova

Adresa:
Republica Moldova, MD-2004, mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfant, 180 (etajul 1, 4, 6 si 9)
Telefon:
(+373 22) 26 97 00
Fax:
(+373 22) 26 96 99
Site:
E-mail:
Filiale:


Informații despre bancă:
B.C. "Universalbank" S.A. a primit licenţa pentru desfăşurarea activităţii financiare la 10 Noiembrie 1994 şi anume licenţa de tip "A", iar în Martie 1995 a primit şi licenţa de tip "B". Astfel, B.C."Universalbank"S.A. a deţinut licenţa BNM nr. 004466 din 09.07.2008, fapt ce a permis realizarea întregii game de servicii bancare.

B.C. "Universalbank" S.A. pune accent pe universalitatea soluţiilor financiare propuse, scopul primar al băncii fiind atingerea unei cote de penetrare majore, atît pe plan de extindere teritorială (la moment B.C. "Universalbank"S.A. are unităţi de prezenţă în Chişinău, Bălţi, Orhei, Comrat), cît şi extindere pe verticală – acoperire a unui număr cît mai mare de categorii de consumatori de produse bancare.

Prin intermediul băncilor corespondente (Commerzbank AG, Anglo-Romanian Bank, ING Belgium, JPMorgan Chase Bank, Citibank, Banca Nazionale del Lavoro, etc.), B.C. "Universalbank" S.A. oferă clienţilor săi, atît persoane fizice, cît şi clienţii corporativi, oportunităţi de dezvoltare calitativă şi extindere exhaustivă.

Pe lîngă oportunităţile oferite, B.C. "Universalbank" S.A. are în spate un trecut care îi conferă un statut de bancă stabilă, iar performanţele înregistrate sînt exemplificate prin următoarele aprecieri:
"The best domestic bank", pentru rezultate excelente în ceea ce privește lichidarea urmărilor crizei anului 1998, este un titlu oferit B.C. "Universalbank"S.A. de către revista "Finance Central Europe".
Şi conform aceleiaşi reviste, 2005 şi 2006 au fost anii cînd B.C. "Universalbank" S.A. a excelat la capitolul venituri obţinute din active.

Conform rezultatelor pentru anul 2005, Revista "Finance Central Europe" (2006, October, p.21, p.72) a poziţionat Banca noastră pe locul 9 în clasamentul celor 265 bănci din Europa, după criteriul "mărime ROA" (Return on Assets), şi pe locul 1 printre cele 15 banci din RM. Băncii noastre i s-a acordat titlul de "The Best Bank in Moldova by ROA (Return on Assets)" / Cea Mai Buna Bancă din Moldova după criteriul Rentabilităţii Activelor/. 

Printre serviciile oferite de către B.C. "Universalbank" S.A., se relevă multitudinea sistemelor internaţionale de transferuri băneşti (10 sisteme), acest produs din portofoliul băncii are drept scop satisfacerea necesităţilor clienţilor săi, iar contractele de colaborare specială cu sistemele "Anelik"( B.C. "Universalbank" S.A. pe parcursul a 9 ani este reprezentantul oficial al acestui sistem în Moldova), "Leader", etc., facilitează tranzacţiile efectuate de către clienţii băncii.

Sistemul "Leader"este un sistem care oferă confort şi siguranţă clienţilor săi.

Din momentul înfiinţării şi pînă în prezent, B.C. "Universalbank" S.A. a acţionat coerent şi gradual, conformîndu-se principiilor de excelenţă în prestaţie a serviciilor, iar implementarea oportună a know-how-ului tehnologic a favorizat dezvoltarea produselor din portofoliul băncii.

Dorind să fie cît mai aproape de client, B.C. "Universalbank" S.A. a acţionat mereu pentru o evoluţie calitativă în comunicarea individuală, astfel în bancă s-a dezvoltat un mediu de respect şi abordare personificată faţă de fiecare client al băncii.

Ştiri